W O R K / I N / P R O G R E S S


TACTILE HABITAT, interactive sculpture, 2017 Habitats : sight (i), smell (ii), touch (iii) Figment Art Fair, June 3 & 4

TACTILE HABITAT, interactive sculpture, 2017

Habitats : sight (i), smell (ii), touch (iii)

Figment Art Fair, June 3 & 4


BRUISE MAP, flesh & bruise, phone camera, 2012-present

BRUISE MAP, flesh & bruise, phone camera, 2012-present